Zebra balığı

2013-03-04 19:56:00

Deri rengimizin anahtarı zebra balığında gizli İnsanların deri rengi, siyahtan beyaza birçok ara ton da içererek değişiyor. Deri renginin temel belirleyicisi, melanin adlı pigment. Hücrelerin içinde melanozom adlı organelin içinde bulunan bu pigment, deriyi morötesi ışınlara karşı koruyor. Ancak, bu deri renkleri yelpazesinin gerisinde yatan genetik mekanizma şimdiye kadar bilinmiyordu. Şimdiyse, Pennsylvania... ...Kaynak : fatih0916.blogcu.com Devamı

STG 2013 'DE 13 ULUSLARARASI FUARDA TÜRK SU ÜRÜNLERİNİ TANITACAK

2013-01-02 12:05:00

    Su Ürünleri Sektörü ( AQUACULTURE ) 57 dakika önce STG 2013 'DE 13 ULUSLARARASI FUARDA TÜRK SU ÜRÜNLERİNİ TANITACAK Türkiye'nin su ürünleri ihracatını arttırmak için yoğun bir tanıtım çalışması yürüten Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), 2013 yılında 13 uluslararası gıda fuarına katılacak. STG, 2012 yılında 17 ülkede 19 gıda fuarına katılarak, Türk su ürünlerini ihracatın yıldızı yapmıştı. 2013 yılında düzenlenecek gıda fuarlarına katılım konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten STG Başkanı Melih İşliel, katılacakları fuar sayısının 2012 yılını geçmesini beklediklerini söyledi. STG'nin, kurulduğu 2008 yılından bu yana dünya genelindeki gıda fuarlarına yoğun katılım gösterdiğini ifade eden İşliel, en yoğun katılımın 2012 yılında olduğunu, 2013 yılında bunu geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'ne göre dünya genelinde üretilen 147 milyon ton balığın yaklaşık yüzde 40'ının çiftliklerde yetiştirildiğine dikkat çeken İşliel, "Artan nüfusla birlikte 2030 yılına kadar 40 milyon ton balığa daha ihtiyaç duyulacak. Denizlerdeki varlık giderek azalırken ihtiyacı karşılamanın tek yolu olarak çiftlik balıkçılığı görünüyor." dedi. Su ürünleri sektörünün, sağladığı katma değerle ülke ekonomisi açısından büyü... Devamı

Kayısının Bir Yılı

2012-03-25 12:41:00

Son... ...Kaynak : kayisi.blogcu.com Devamı

SALYANGOZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

2007-05-15 12:04:00

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİMDEN ALINTIDIR (H.Bayam GÖKHAN)   link: http://groups.google.com/group/firatsuurunlerimezunlari/web/salyangoz-yetitiricilii?hl=tr 1.GİRİŞ   Dünya nüfusunun hızla arttığı göz önüne alındığında gelecekte  insanlığın açlık sorunuyla karşı karşıya kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanlarda damak tadı, bölgesel olarak değişmekle  beraber, insanlar yeni  tatlar aramaktadırlar. Son yıllarda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre yetişkin bir insan için gerekli olan günlük enerji ihtiyacı 2000- 2500 kaloridir. Bu enerjinin  % 22’si  proteinlerden karşılanmaktadır. Dengeli bir beslenme için günlük alınması gereken protein miktarının % 35’i hayvansal kaynaklı protein olmalıdır. Gelişmiş ülkeler, bir yandan dengeli beslenme için mevcut hayvansal protein kaynaklarından daha verimli bir şekilde yararlanmaya çalışmakta, diğer  yandan da yeni kaynaklar elde etmeye ve bunları en verimli şekilde işletmeye uğraşmaktadır. Fransa ve Macaristan gibi ülkelerde salyangoz yetiştiriciliği yapılmakta ve  bu konuda çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ülkemizde salyangozlar üzerine birkaç çalışma olmasına rağmen yetiştiriciliği üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanılmamaktadır. Ülkemizdeki salyangozlar, özellikle Karadeniz Bölgesinde toplanarak fabrikalarda işlenmekte ve yurt dışına ihraç edilmektedir. Fakat işletme düzeyinde salyangoz yetiştiriciliği henüz gerçekleştirilememiştir.              Ülkemizin kalkınması açısından su ürünleri yetiştiriciliğine ve özellikle de ticari değeri yüksek olan salyangoz ve yetiştiriciliğine gereken önem verilmeli ve bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.              Bu seminerin hazırlanmasında, salyangoz hakkındaki mevcut bilgilerin bir araya getirilmesi ve salyangoz yetiştiriciliğinin öneminin ortaya konulması ile bu konuda... Devamı

SÜLÜK YETİŞTİRİCİLİĞİ

2007-05-14 19:01:00

SÜLÜK BİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ GİRİŞ Sülükler eski çağlardan beri gerek insanları tedavi edici ve gerekse omurgalı ve omurgasız canlılarda parazit olarak tanınmaktadır. Çok eski zamanlardan beri tıbbi sülük, Hirudo medicinali kan basıncını düşürmek için insanlar tarafından kullanılmaktadır. Sülüklerin Osmanlılar tarafından kullanıldığı ve bu konu ile ilgili yazılı eserler hazırladıkları bilinmektedir. Osmanlılarla beraber Fıransızlar da sülüklerden yararlanmışlardır. Tıbbi amaçla 1830 yılında Paris hastahanelerinde beş milyon sülük kullanıldığı bildirilmiştir (Kaestner, 1967). Günümüzde sülüklerin çeşitli türleri üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülmekte ve bunlardan modern tıbda kullanılan ilaçlar elde edilmektedir. Ülkemizde de H. medicinalis’in ticareti yapılmakta ve toplanarak yurt dışına ihraç edilmektedir. Şu anda dünyada en önemli sülük ihrac eden ülkelerden birisi Türkiyedir. Ancak modern tıpta aşırı kullanımı nedeniyle neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan H. medicinalis CITES Sözleşmesiyle koruma altına alınmıştır (Anon., 1996a). Bu sözleşmeye imza koyan ülkeler H. medicinalis’in toplanması ve ihracatı konusunda kotalar koyulmasına karar vermişlerdir. Türkiye’nin, 1996 yılında 10 ton olan H. medicinalis ihraç kotası, 1997 yılında 7 tona düşürülmüştür. Yine ülkemiz tatlısularında H. medicinalis’in avlanma yasağı, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasındayken (Anon., 1996b), bu yasak 1 Mart – 1 Temmuz olarak değiştirilip (Anon., 1997) 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır. Bu konunun hazırlanmasında, neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan, hem ekonomik öneme sahip bir su ürünü, hem de bir parazit olarak sülüklerin genel biyolojik ve morfolojik özelliklerinin tanıtılması ile üretim ve yetiştiricilik tekniklerinin açıklanması amaçlanmıştır.   SÜLÜKLER (HIRUDINEA) Sülüklerin de içinde yer aldığı Annelida anacı Polychaeta. Olygochaeta ve Hirudinea olmak üzere üç sınıfa ayrılır Hirudinea içinde... Devamı

İSTİRİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

2007-05-14 18:57:00

1-GİRİŞ  Mollusca bireylerinin tüketimi insanoğlunun tarihi ile yakından ilgilidir. Bugün arkeolojik verilerden de anlaşılacağı gibi, deniz kıyısında yerleşim alanları oluşturmuş insanların balık avlamadan önce bu sabit canlıları tükettikleri bilinmektedir. Mağaralarda çok miktarda yenmiş midye ve istridye kabukları bulunmuş; ve bunların bir kısmından kolye yapılmışlardır. Doğal ortamlardan toplanarak tüketim ilk günden bu güne kadar gelmektedir.                  İlk kültür çalışmaları 17. yüzyılda Japonlar tarafından ele alınmıştır. Bambu kamışları dikerek istridyelerin bunların üzerine tutunmasını sağlayarak yetiştirmişlerdir. Yine bambu kamışlarından sal yaparak denizde sadece dikey değil yatay olarak da yetiştiriciliği başlatmışlardır. Bu dönemde yavruların çoğu doğadan toplanmaktadır.             İnsan kontrolü altında ilk yavru üretimi 1879 yılında ele alınmıştır. 1920’de ise kültüre alınacak boya kadar yetiştirilmişlerdir.             Bugün birçok ülke yarı kontrollü olarak dipte, kazıklarda, halatlarda, rafta ve sallarda yetiştiricilik yaparken, tam kontrollü olarak yumurtadan pazar boyuna kadar istiridye üretimini de başarılı bir şekilde yapmaktadırlar.             Istiridye yetiştiriciliğinde söz sahibi olan ülkelerin birkaçını ve yetiştirdikleri türleri sıralayacak olursak şöyledir;             Japonya                                              Crassostrea gigas            ... Devamı

TURNA BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

2007-05-14 18:54:00

TURNA BALIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA 1. Turna Balığının Genel Biyolojik özellikleri Turna içsu balıkları içerisinde yaygın olan ve sevilen ekonomik balıklardan biridir, özellikle sportif amaçlı olta balıkçıları tarafından aranan bir balıktır. Bu balık 1500 m  yüksekliğe kadarki bölgelerde sıcakça, ılık, durgun veya çok yavaş akan sularda yaşar. Bazen acı ve tuzluca sulara da girmektedir. Genel bir ifade ile sazangillerin bulunduğu suları tercih ettiği söylenebilir. Turna balığı teleostei (kemik iskeletliler) takımının, haplomi (tek omuzlular) alt takımının, esoxcidae (turna balığıgiller) familyasına mensuptur. Esox cinsinin 5 türü veya alt türü sayılmaktadır. Bunların dördü sadece Kuzey Amerika'da bulunmaktadır. Coğrafi yayılışı şöyledir: Asya       :Esox lucius (Asya ve Amerika, Avrupa-İspanya hariç)  Esox reicherti (Doğu Asya, Amur) Kuzey Amerika : E. Lucius E. maaquinongy E. niger E. americanus americanus E. arnericanua vermiculatus E. masquinongy fazla büyüyen bir türdür. Boy 2.24 m , çevre 1.10 m  ve ağırlık 50 kg ‘a ulaşmaktadır. Buna rağmen ekonomik olarak Esox lucius kadar öneme haiz değildir. E. niger ve E. americanus'un iki alt türü küçük, yavaş gelişen formlardır. Bütün bu türlerde kromozom sayışı 2n=50'dir. Bu nedenle özellikle Amerika'da farklı türler arasında çok sayıda hibridizasyon denemeleri yapılmıştır. Bu 5 türden teorik olarak 10 melezleme (20 reziproke bastarde) mümkündür. Şöyle ki, 5 x 5 = 25 ve 25 - 5 saf türler = 20. Ancak farklı bölgelerde yumurtlama zamanlarındaki değişiklik ve bazı türler arası, melezlemelerden iyi sonuç alınamaması nedeniyle ancak belli sayıda turna hidridleri mevcuttur (Cetvel-30).   Asya'da yaşayan (E.lucius ve E. reicherti) iki türün yayılışı alanları kesişmediği için şimdiye kadar doğal hibridlerine rastlanmamıştır. Fakat yapay olarak hibridler elde edilmektedir. Bu iki tür ve iki tür arasındaki hibridin omur ve pul s... Devamı